Koncentratet e substancave active të KLEANTHOUS-it janë jashtëzakonisht efektive. Ato ndihmojnë me pothuaj të gjitha problemet e përditshme me lëkurën. Të gjithë përbërësit janë përzgjedhur duke pasur parasysh nevojat individuale të lëkurës, mobilizojnë mekanizmat vetanak riparues të organizmit, i rikthejnë lëkurës lagështinë dhe japin rezultate të shpejta dhe të dukshme.