Smooth Exfoliant

Qelizat e vdekura depozitohen në sipërfaqen e lëkurës në formën e shtresëzimeve të thata. Kur kjo shtresë qelizash bëhet më e trashë, lëkura merr nuancë të hirtë dhe teksturë jo të njëtrajtsh- me. Grimcat e vogla të rrumbullakëta plastike të cilat i përmban krema për piling largojnë me butësi qelizat e tepërta të vdekura të lëkurës.