Jeta është sinonim i evolucionit. Faktorët mjedisorë, stinët e vitit dhe rrethanat personale ndryshojnë vazhdimisht. Lëkura jonë duhet t’u përshtatet dhe përgjigjet këtyre ndryshimeve. Megjithatë, lëkura nuk është gjithmonë në gjendje ta ruajë ekuilibrin e saj. Nga njëra anë, ajo duhet ta ruajë barrierën e jashtme acidike, ndërsa, nga ana tjetër, duhet të ketë sasi të mjaftueshme të lagështisë. Ngandonjëherë lëkura e humb këtë baraspeshë në tërësi dhe reagon me skuqje ose shtresëzim të qelizave të vdekura.

Sistemi i kujdesit ndaj lëkurës me molekula mbështetëse të qelizave (c.s.m.) i mbështetë aktivisht funksionet natyrore të lëkurës.